Zmiany w poziomie poczucia szczęścia oraz zachowaniach zdrowotnych pod wpływem sześciotygodniowej edukacji prozdrowotnej

Joanna Paluch , Dariusz Parzelski

Abstract

The survey concerns the dynamic changes taking place in health-related behaviors under the influence of education and the impact of a healthy lifestyle for individual happiness. To identify the impact of lifestyle on the subjective sense of happiness, survey was conducted on 80 people. Participants filled out three questionnaires: the Health Behavior Inventory, International Physical Activity Questionnaire and the Oxford Happiness Scale. The study was divided into three phases and lasted six weeks. In the first stage, mentioned tools measured health behaviors, physical activity and a sense of happiness. Then, the participants were divided into two groups – the control and experimental. During the six-weeks second stage of the survey were sent weekly newsletter: newsletters in the control group contained neutral information, in the experimental group newsletters contained information about healthy lifestyle. The third stage was the stage of the re-measurements of three variables: the scale of happiness, health behaviors and physical activity. Obtain answers to research questions, it was found that such behavior as a health and physical activity affect the feeling of happiness, and that education on healthy lifestyle has a positive effect on health behavior change.
Author Joanna Paluch
Joanna Paluch,,
-
, Dariusz Parzelski (Wydział Psychologii)
Dariusz Parzelski,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsHappiness and health behavior change under the influence of six-weeks-education
Journal seriesSTUDIA SPOŁECZNE, ISSN 2081-0008, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol12
No1
Pages135-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstyl życia; poczucie szczęścia; edukacja prozdrowotna; psychologia zdrowia
Keywords in Englishhealthy lifestyle; happiness; health education; health psychology
Abstract in PolishBadanie dotyczy efektywności edukacji prozdrowotnej i wpływu zdrowego stylu życia na poczucie szczęścia. W badaniu uczestniczyło 80 osób. Zostały użyte kwestionariusze: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, Międzynarodowa Ankieta Aktywności Ruchowej oraz Oksfordzka Skala Szczęścia. Sześciotygodniowe badanie zostało podzielone na trzy etapy: w pierwszym wykonano pomiar zachowań zdrowotnych i poczucia szczęścia wymienionymi narzędziami oraz losowo podzielono uczestników badania na dwie grupy – kontrolną i eksperymentalną, w etapie drugim osobom badanym wysyłano, co tydzień, newslettery (grupie kontrolnej zawierające neutralne informacje, grupie eksperymentalnej dotyczące zdrowego stylu życia). W trzecim etapie ponownie zbadano uczestników badania używając tych samych narzędzi, które wykorzystano w pierwszym etapie. Stwierdzono, że aktywność fizyczna wpływa na odczuwany poziom poczucia szczęścia oraz, że edukacja dotycząca zdrowego stylu życia pozytywnie wpływa na zmianę zachowań zdrowotnych i poczucia szczęścia.
Languagepl polski , en angielski
File
studia_spoleczne_12_1_2015b.pdf 4.3 MB
oświadczenie puplikacje 2017 Parzelski.pdf 442.77 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?