Zabieranie słowa w nauce

Dorota Kuncewicz , Dariusz Kuncewicz , Ewa Sokołowska

Abstract

THE ARTICLE DEALS WITH EXCESSIVE INTERFERENCE IN A SCHOLARLY TEXT. WE ANALYSED THE REASONS AND EXPLANATIONS PROVIDED BY CRITICS TO JUSTIFY THIS INTERFERENCE, WHICH WE FOUND UNCONVINCING. THE COSTS OF STANDARDISING OR SIMPLIFYING A TEXT AGAINST THE AUTHOR`S WISHES ARE SO HIGH THAT IT IS WORTHWHILE TO OPPOSE THIS TENDENCY BY ADOPTING A DIFFERENT APPROACH TO A SCHOLARLY TEXT. THE ROLE OF A TEXT IS TO PROVOKE REFLECTION, OFFER AN OPPORTUNITY FOR DIALOGUE, PRESENT THE AUTHOR`S THOUGHTS IN A FORM HE OR SHE HAS CHOSEN, HOWEVER CLUMSY IT MIGHT BE, AS LONG AS IT IS STYLISTICALLY AND GRAMMATICALLY CORRECT.
Autor Dorota Kuncewicz
Dorota Kuncewicz
-
, Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz
- Wydział Psychologii
, Ewa Sokołowska
Ewa Sokołowska
-
Inne wersje tytułuDisappearance of Words in Science
Tytuł czasopisma/seriiKultura-Media-Teologia, ISSN 2081-8971, e-ISSN 2081-8971, (B 8 pkt)
Rok wydania2015
Tom22
Nr6
Paginacja53-65
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimwartość tekstu naukowe, prawa autorskie, odpowiedzialność za słowo
Słowa kluczowe w języku angielskimvalue of scientific text, copyright, responsibility for word
Streszczenie w języku polskimW ARTYKULE PORUSZANE SĄ KWESTIE NADMIERNEGO INGEROWANIA W TEKST NAUKOWY. ROZWAŻANE SĄ POWODY I TŁUMACZENIA POJAWIAJĄCE SIĘ W KONTEKŚCIE OWEJ INGERENCJI, KTÓRE SĄ NIEPRZEKONUJĄCE. KOSZTY UJEDNOLICANIA, BĄDŹ UPRASZCZANIA TEKSTU WBREW ŻYCZENIOM AUTORA SĄ NA TYLE DUŻE, ŻE WARTO SIĘ PRZECIWSTAWIĆ OWEJ TENDENCJI, WYBIERAJĄC INNY SPOSÓB MYŚLENIA O TEKŚCIE NAUKOWYM. TEKST MA WZBUDZAĆ REFLEKSJĘ, TWORZYĆ SZANSĘ NA DIALOG, ODZWIERCIEDLAĆ MYŚL AUTORA W WYBRANEJ PRZEZEŃ FORMIE, NAWET GDY JEST NIEZRĘCZNA, BYLE BYŁA POPRAWNA I STYLISTYCZNIE, I GRAMATYCZNIE.
URL http://www.kmt.uksw.edu.pl/zabieranie-slowa-artykul
Językpl polski
Plik
kmt_2015_22_kuncewicz_sokolowska_kuncewicz_MVLXPOS.pdf 161.04 KB
Pliki dodatkowe
2017-03-13-12-18-47-321 (2).pdf 15.44 KB
Punktacja (całkowita)8
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?