Zabieranie słowa w nauce

Dorota Kuncewicz , Dariusz Kuncewicz , Ewa Sokołowska

Abstract

THE ARTICLE DEALS WITH EXCESSIVE INTERFERENCE IN A SCHOLARLY TEXT. WE ANALYSED THE REASONS AND EXPLANATIONS PROVIDED BY CRITICS TO JUSTIFY THIS INTERFERENCE, WHICH WE FOUND UNCONVINCING. THE COSTS OF STANDARDISING OR SIMPLIFYING A TEXT AGAINST THE AUTHOR`S WISHES ARE SO HIGH THAT IT IS WORTHWHILE TO OPPOSE THIS TENDENCY BY ADOPTING A DIFFERENT APPROACH TO A SCHOLARLY TEXT. THE ROLE OF A TEXT IS TO PROVOKE REFLECTION, OFFER AN OPPORTUNITY FOR DIALOGUE, PRESENT THE AUTHOR`S THOUGHTS IN A FORM HE OR SHE HAS CHOSEN, HOWEVER CLUMSY IT MIGHT BE, AS LONG AS IT IS STYLISTICALLY AND GRAMMATICALLY CORRECT.
Author Dorota Kuncewicz
Dorota Kuncewicz,,
-
, Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Ewa Sokołowska
Ewa Sokołowska,,
-
Other language title versionsDisappearance of Words in Science
Journal seriesKultura-Media-Teologia, ISSN 2081-8971, e-ISSN 2081-8971, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol22
No6
Pages53-65
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwartość tekstu naukowe, prawa autorskie, odpowiedzialność za słowo
Keywords in Englishvalue of scientific text, copyright, responsibility for word
Abstract in PolishW ARTYKULE PORUSZANE SĄ KWESTIE NADMIERNEGO INGEROWANIA W TEKST NAUKOWY. ROZWAŻANE SĄ POWODY I TŁUMACZENIA POJAWIAJĄCE SIĘ W KONTEKŚCIE OWEJ INGERENCJI, KTÓRE SĄ NIEPRZEKONUJĄCE. KOSZTY UJEDNOLICANIA, BĄDŹ UPRASZCZANIA TEKSTU WBREW ŻYCZENIOM AUTORA SĄ NA TYLE DUŻE, ŻE WARTO SIĘ PRZECIWSTAWIĆ OWEJ TENDENCJI, WYBIERAJĄC INNY SPOSÓB MYŚLENIA O TEKŚCIE NAUKOWYM. TEKST MA WZBUDZAĆ REFLEKSJĘ, TWORZYĆ SZANSĘ NA DIALOG, ODZWIERCIEDLAĆ MYŚL AUTORA W WYBRANEJ PRZEZEŃ FORMIE, NAWET GDY JEST NIEZRĘCZNA, BYLE BYŁA POPRAWNA I STYLISTYCZNIE, I GRAMATYCZNIE.
URL http://www.kmt.uksw.edu.pl/zabieranie-slowa-artykul
Languagepl polski
File
kmt_2015_22_kuncewicz_sokolowska_kuncewicz_MVLXPOS.pdf 161.04 KB
Additional file
2017-03-13-12-18-47-321 (2).pdf 15.44 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?