Strategies of coping with transgressor - polish validation of TRIM-18 questionnaire

Marlena Kossakowska , Piotr Kwiatek

Abstract

The aim of this paper is to present the results of Polish validation of Transgression – Related Interpersonal Motivations questionnaire (TRIM-18) by McCullough, Root, and Cohen (2006) which measures the phenomena of forgiveness. The article contains a description of the procedure of Polish translation, the results of the test reliability, discriminant and confirmatory validity. The study was conducted among 530 participants aged between 18 and 84 (345 females and 185 males). Eleven questionnaires were used for assessing the validity of the measurement. This study confirms that the structure of Polish TRIM-18 is relevant to the English language version. Polish TRIM-18 is also a very reliable tool. It can be successfully used in Polish conditions.
Author Marlena Kossakowska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marlena Kossakowska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Piotr Kwiatek
Piotr Kwiatek,,
-
Journal seriesSeminare. Poszukiwania naukowe, ISSN 1232-8766, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol38
No4
Pages69-82
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish przebaczenie, TIRM-18, życzliwość, odwet, unikanie, psychologia pozytywna
Keywords in EnglishForgiveness, TRIM-18, benevolence, revenge, avoidance, positive psychology
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników polskiej walidacji kwestionariusza mierzącego strategie radzenia sobie z krzywdzicielem, które odpowiedzialne są za zjawisko przebaczania (TRIM-18; Transgression – Related Interpersonal Motivations; McCullough, Root and Cohen 2006). Artykuł zawiera opis procedury dotyczącej tłumaczenia z języka angielskiego na polski, wyniki analizy czynnikowej, analizy dyskryminacyjnej oraz trafności zewnętrznej. W poniższych badaniach wzięło udział 530 osób w wieku od 18 do 84 lat (345 kobiet i 185 mężczyzn). Do oceny trafności teoretycznej testu użyto jedenastu kwestionariuszy. Badanie potwierdza, że struktura polskiej wersji kwestionariusza TRIM-18 jest zgodna ze strukturą wersji anglojęzycznej. Kwestionariusz TRIM-18 w wersji polskiej okazał się jest również bardzo rzetelnym narzędziem. Może być z powodzeniem stosowany w warunkach polskich.
DOIDOI:10.21852/sem.2017.4.06
URL http://doi.org/10.21852/sem.2017.4.06
Languageen angielski
File
Artykuł_Strategies_2017.pdf 182.33 KB
Additional file
M.Kossakowska_ośw_2017.jpg 420.99 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-11-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?