The role of personal resources in the relationship between job stressors and emotional exhaustion

Dorota Szczygieł , Łukasz Baka

Abstract

Our study was designed to examine an individuals’ affective traits (i.e., dispositional affectivity and emotional intelligence) and job stressors (i.e., interpersonal conflicts, quantitative workload and organizational constraints) on emotional exhaustion. One hundred and fifty-three employees participated in our study. All of them worked in teams and their job required face-to-face contacts with clients. Our main hypothesis was that emotional intelligence acts as a moderator in the relationship between job stressors and emotional exhaustion. The results indicate that employees who report more interpersonal conflicts at work, greater quantitative workloads and greater organizational constraints also report more symptoms of emotional exhaustion. Moreover, the results show that all three stressors were significant as predictors of emotional exhaustion beyond the employee’s dispositional affectivity. The moderating effect of emotional intelligence was observed in the relationship between interpersonal conflicts at work and emotional exhaustion. The relationship between interpersonal conflicts and emotional exhaustion was observed only among employees who were low in emotional intelligence. In contrast, interpersonal conflicts and emotional exhaustion were unrelated among employees who were high in emotional intelligence. The results are discussed from the Job Demands–Resources model perspective.
Author Dorota Szczygieł (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Dorota Szczygieł,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Łukasz Baka
Łukasz Baka,,
-
Journal seriesPolish Journal of Applied Psychology, ISSN 1642-1892, e-ISSN 2354-0052, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol14
No2
Pages133-152
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishstresory w pracy, wyczerpanie emocjonalne, inteligencja emocjonalna, pozytywna i negatywna afektywność
Keywords in Englishjob stressors, emotional exhaustion, emotional intelligence, dispositional affectivity
Abstract in PolishCelem badań było określenie roli afektywnych dyspozycji psychicznych (tj. inteligencji emocjonalnej oraz pozytywnej i negatywnej afektywności) w relacji stresory w pracy – wyczerpanie emocjonalne. Pod uwagę wzięte zostały trzy rodzaje stresorów w pracy (tj. konflikty interpersonalne, ograniczenia organizacyjne i obciążenie pracą), a także podstawowy komponent wypalenia – wyczerpanie emocjonalne. Przewidywano, że: (1) stresory w pracy będą bezpośrednio wiązać się z wyczerpaniem emocjonalnym, przy kontroli pozytywnej i negatywnej afektywności; (2) zależność ta będzie buforowana przez inteligencję emocjonalną. Badania przeprowadzono w grupie 153 pracowników, których praca wymagała bezpośrednich kontaktów z klientami oraz pracy zespołowej. Wyniki pokazały, że pracownicy doświadczający częstszych konfliktów interpersonalnych, ograniczeń organizacyjnych i obciążenia w pracy cechowali się wyższym poziomem wyczerpania emocjonalnego. Zależność ta wystąpiła niezależnie od efektu pozytywnej i negatywnej afektywności. Inteligencja emocjonalna moderowała negatywny efekt konfliktów interpersonalnych – ale nie ograniczeń organizacyjnych i obciążenia w pracy – na wyczerpanie emocjonalne. Dodatnią relację między konfliktami interpersonalnymi i wyczerpaniem emocjonalnym zaobserwowano wśród pracowników z niskim poziomem inteligencji emocjonalnej. W grupie pracowników z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej relacja ta była nieistotna statystycznie. Uzyskane wyniki wyjaśniane są z perspektywy modelu wymagania w pracy – zasoby.
DOIDOI:10.1515/pjap-2015-0058
URL http://www.degruyter.com/view/j/pjap.2016.14.issue-2/pjap-2015-0058/pjap-2015-0058.xml?format=INT&rskey=Fnqo1G&result=1
Languageen angielski
File
Szczygieł_Baka_2016.pdf 1.06 MB
Szczygieł_the role_ośw.jpg 380.38 KB
Score (nominal)8
Citation count*7 (2021-02-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?