Co ma znaczenie przy ryzykownych wyborach finansowych - to, ile mamy, czy to, jak postrzegamy swoją sytuację finansową?

Katarzyna Sekścińska , Joanna Rudzińska-Wojciechowska , Dominika Maison

Abstract

Przeprowadzono badanie mające na celu sprawdzenie, w jaki sposób na skłonność do inwestowania oraz gotowość do podejmowania ryzyka finansowego kobiet i mężczyzn wpływają obiektywne oraz subiektywne miary statusu materialnego. Jego wyniki wskazują na ważną rolę subiektywnie postrzeganej sytuacji finansowej w wyjaśnianiu decyzji o inwestowaniu i przewidywaniu skłonności do podejmowania ryzyka finansowego. W grupie mężczyzn ci, którzy byli skłonni inwestować, postrzegali lepiej swoją sytuację finansową niż ci, którzy nie decydowali się na inwestowanie. Jednocześnie te dwie grupy nie różniły się pod względem obiektywnej sytuacji finansowej. Podobnie mężczyźni, którzy byli gotowi podjąć większe ryzyko związane z inwestowaniem, oceniali lepiej swoją sytuację finansową niż ci, którzy ryzyka unikali. Także w tym przypadku grupy nie różniły się pod względem wysokości dochodów. Wśród kobiet, podobnie jak u mężczyzn, nie zaobserwowano związku pomiędzy obiektywną sytuacją finansową i zachowaniami oraz preferencjami związanymi z inwestowaniem. Jeśli zaś chodzi o związek subiektywnie postrzeganej sytuacji finansowej i gotowości do inwestowania oraz akceptacji ryzyka finansowego kobiet, nie był on tak wyraźny jak w grupie mężczyzn. Oznacza to, że należy brać pod uwagę płeć potencjalnego inwestora w trakcie analizowania czynników wpływających na zachowania i decyzje inwestycyjne.
Author Katarzyna Sekścińska
Katarzyna Sekścińska,,
-
, Joanna Rudzińska-Wojciechowska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Joanna Rudzińska-Wojciechowska,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Dominika Maison
Dominika Maison,,
-
Other language title versionsWhat influences risky financial choices - how much we have or how much we think we have?
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2
Pages31-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobrostan ekonomiczny, subiektywna ocena sytuacji materialne, dochód, skłonność do inwestowania, skłonność do ryzyka finansowego
Keywords in Englisheconomic well-being, subjective material situation, income, propensity to invest, propensity to take financial risk
Languagepl polski
File
Co ma znaczenie_tekst.pdf 2.2 MB
Additional file
Co ma znaczenie_oświadczenie.jpg 663.55 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2019-06-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?