Adquisición espontánea de los patrones entonativos de las oraciones negativas por los alumnos polacos de ELE

Tomasz Sobański

Abstract

The aim of this paper is to provide evidence on the spontaneous acquisition of Spanish intonation patterns by Polish students of Spanish as a second language. The study focuses on negative sentences and provides its acoustic analysis. The methos followed is that of a case-study with two participants holding a different background in learning of Spanish as a foreign language. The corpus in inspired on AMPER-Spain project with stimuli stentencs comprising three intonation groups, though adpted to the aims of this study. As a result different f0 contours are observed both globally and locally within the negation group.
Author Tomasz Sobański (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Tomasz Sobański,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Book Świątek Magdalena (eds.): ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA ESPAÑOL. RETOS, PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-3426-5, 90 p.
Abstract in PolishBadanie miało na celu ustalenie zdolności do spontanicznego przyswajania wzorców intonacji w zdaniach przeczących przez polskich użytkowników języka hiszpańskiego. W badaniu dokonano analizy akustycznej zdań wypowiadanych przez dwóch uczestników różniących odmiennymi doświadczeniami w nauce języka hiszpańskiego. Korpus zdań wzorowano na zbiorze bodźców wykorzystywanych w projekcie AMPER-Spain. Zdania zbudowano w taki sposób, by posiadały trzy zestroje akcentowe i dostosowano do potrzeb badania. W wypowiedziach osób badanych stwierdzono, globalnie i lokalnie, kontury częstotliwości podstawowej odbiegające od konturów właściwych dla wypowiedzi rodowitych użytkowników języka hiszpańskiego.
Languagees hiszpański
File
TSobanski-Adquisicion-entonacion-negativas.pdf of 14-09-2015
277.55 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16678
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16678
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?