Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych

Izabela Grabowska , Justyna Sarnowska

Abstract

Post-accession migration of Poles observed at the local level is complementary with wider social change of Polish post-communist and post-EU enlargement society. Migration processes are components of soft modernization, well seen through the lens of social remittances which stand for all non-material resources such as norms, values, skills, and practices which are transferred between destination and origin. In order to capture them, specific methodology needs to be applied which has been defined in this article as transnational multisited qualitative longitudinal study (QLS). The detailed analysis of methodological procedure got illustrated by empirical accounts of social impact of migration on selected local communities in Poland. The application of QLS unlocks window of opportunities for getting an in-depth access to the heart of migratory processes on both meso and micro levels and facilitates the reconstruction of roles of individuals in these processes.
Author Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Justyna Sarnowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Justyna Sarnowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN 1733-8069, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol13
No3
Pages6-28
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishbadanie jakościowe powtórzone, transnarodowość, badania wielostanowiskowe, migracje, społeczne przekazy migracyjne
Keywords in EnglishQualitative Longitudinal Study (QLS), transnationalism, multisited research, migration, social remittances
Abstract in PolishPoakcesyjne migracje międzynarodowe Polaków obserwowane na poziomie lokalnym są procesami komplementarnymi względem szerszych zmian społecznych. Mogą stanowić istotny komponent tak zwanej miękkiej modernizacji i są możliwe do dostrzeżenia wówczas, gdy w badaniach zostaną uwzględnione niematerialne, pozafinansowe zasoby transferowane przez migrantów mię- dzy wysyłającymi i przyjmującymi lokalizacjami. W literaturze zostały one określone jako społeczne przekazy migracyjne (social remittances) i najbardziej efektywnie mogą być badane na poziomie norm, wartości, idei, umiejętności oraz praktyk społecznych przywożonych z zagranicy do lokalnych społeczności. Aby je empirycznie uchwycić, jak pokazuje analiza zawarta w tym artykule, warto jest zastosować nowe podejście metodologiczne, które zostało określone jako transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone lub podłużne (transnational multisited longitudinal study). Opis procedury metodologicznej został zilustrowany empirycznymi przykładami pochodzącymi z wybranych migrujących społeczności lokalnych w Polsce. Zastosowanie takiego podejścia metodologicznego daje możliwość wejścia w głąb istoty procesów migracyjnych na poziomach mezo i mikro oraz odczytania roli jednostek i grup w tych procesach.
Languagepl polski
File
Grabowska_Sarnowska Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie ART.pdf 385.48 KB
Grabowska_Sarnowska Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie oświadczenie.pdf 160.11 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?