Luka płacowa i fenomen "Królowej Pszczół" - przykłady nierówności płci na rynku pracy

Zbigniew Piskorz , Aleksandra Nowak

Abstract

In the article we have discussed two symptoms of gender inequalities on the labor market: wage gap and discriminatory behavior of female bosses (queen of bees) towards other women. The aim of the empirical research was: • analysis of informatory context impact on declared wage expectations of women and men. In series of four studies the informatory context was controlled, based on which subjects formulated wage expectations and disclosure manner. The information resource about a potential workplace has diversified the level of declared wage expectations; • verifying whether female bosses treat differently subordinates of different gender also in the sphere of pro-development activities. In the study using the scenario method, no discriminatory behavior in this area was revealed. The summary indicates activities that can reduce the discussed inequalities on the labor market.
Author Zbigniew Piskorz (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Zbigniew Piskorz,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Aleksandra Nowak
Aleksandra Nowak,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages184-193
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishluka płacowa, „królowa pszczół”, stereotypy płciowe, nierówności
Keywords in Englishgender pay gap, queen of bees, gender stereotypes, inequalities
Abstract in PolishW artykule omówiono dwa przejawy nierówności płci na rynku pracy: lukę płacową i dyskryminacyjne zachowania kobiet szefów (,,królowych pszczół”) wobec innych kobiet. Celem przeprowadzonych badań empirycznych była: • Analiza wpływu kontekstu informacyjnego na deklarowane oczekiwania płacowe kobiet i mężczyzn. W serii czterech badań kontrolowano kontekst informacyjny, na podstawie którego badani formułowali oczekiwania finansowe, oraz sposób ich ujawnienia. Zasób informacyjny o potencjalnym miejscu pracy różnicował poziom deklarowanych oczekiwań płacowych. • Sprawdzenie, czy kobiety szefowe także w sferze działań prorozwojowych inaczej traktują podwładnych różniących się płcią. W badaniu z wykorzystaniem metody scenariuszowej nie ujawniono dyskryminacyjnych zachowań w tej sferze. W podsumowaniu wskazano działania mogące zmniejszyć omówione nierówności na rynku pracy.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.17
Languagepl polski
File
Piskorz_Luka_Placowa_i_Fenomen_Krolowej_Pszczol_2018.pdf 845.12 KB
Additional file
Luka płacowa_oświadczenie.pdf 28.98 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?