Psychologists as educational diagnosticians. On the track of typology

Bolesław Niemierko

Abstract

Celem tego artykułu jest przedstawienie założeń teoretycznych i prób empirycznych dotyczących postaw, jakie przyjmują psychologowie pełniący funkcje diagnostów edukacyjnych. Zawiera on także próbę wyjaśnienia związku tych postaw ze stanami Ja ukształtowanymi we własnym dzieciństwie i w późniejszych doświadczeniach społecznych diagnosty. Diagnostyka edukacyjna jest teorią i praktyką rozpoznawania warunków, przebiegu i wyników uczenia się. Obejmuje nieformalne i standaryzowane procedury usuwania zaburzeń w uczeniu się oraz zaspokajania innych potrzeb rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Od psychologów oczekuje się, że pokierują pedagogami w zdobywaniu wiedzy o zdolnościach, motywacji i osiągnięciach uczniów. Na podstawie typologii umysłów zaproponowanej przez Czesława Nosala zbudowano typologię diagnostów edukacyjnych obejmującą cztery typy: proceduralistę, teoretyka, ryzykanta oraz intuicjonistę. W fenomenologicznych i kwestionariuszowych badaniach studentów psychologii potwierdzono występowanie tych czterech typów diagnosty, a także wykryto ich związki z niektórymi stanami Ja określonymi przez Eryka Berne’a w teorii analizy transakcyjnej.
Author Bolesław Niemierko (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bolesław Niemierko,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesKwartalnik Pedagogiczny, ISSN 0023-5938, (C 10 pkt)
Issue year2015
No4
Pages116-127
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdiagnostyka edukacyjna, diagnosta edukacyjny, student psychologii, analiza transakcyjna
Keywords in Englisheducational diagnostics, educattional analyst, psychology student, transactional analysis
Languageen angielski
File
KP_4_2015_spis polski.pdf 72.41 KB
Psychologists as Educational Diagnosticians.pdf 499.8 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?