Cele egosystemowe i ekosystemowe w bliskich związkach

Dariusz Kuncewicz , Dorota Kuncewicz

Abstract

The aim of the study was to present the concept of ego- and ecosystem goals in close relationships, developed by J. Crocker, and reflect on its use in psychological help. Egosystem goals are oriented to protecting the realization of one`s own needs. Pursuing this kind of goals means adopting a defensive attitude, firmly focusing on "self" and aiming at short-term profits as well as gratifying the substitutes of basic psychological needs. In turn, ecosystem goals are oriented to empathic, constructive and synergic support of one`s partner in the realization of his/her needs. Working towards such goals results in obtaining long-term profits and realising basic psychological needs. In addition, pursuing eco-system goals slows down defensive reactions associated with egosystem goals. The paradox of ego- and ecosystem goals lies in the fact that by catering for other people`s needs, we actually have a chance to realize both other people`s as well as our own needs. On the other hand, by focusing mainly on our own needs, we lose the opportunity to satisfy them. The final part of the study includes discussion on the application of the concept of ego- and ecosystem goals in counseling and in the psychotherapy of married and unmarried couples. In particular, we discussed whether and how work on increasing the awareness about the paradox of ego- and ecosystem goals can help close relationships
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Dorota Kuncewicz
Dorota Kuncewicz,,
-
Other language title versionsEgo- and ecosystem goals in close relationships
Journal seriesPedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia, ISSN 2299-9299, (B 2 pkt)
Issue year2016
Vol7
Pages61-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcele egosystemowe i ekosystemowe, podstawowe potrzeby psychologiczne, bliskie związki, pomoc psychologiczna
Keywords in Englishegosystem and ecosystem goals, basic psychological needs, close relationships, psychological
Abstract in PolishCelem opracowania było przedstawienie, rozwijanej przez J. Crocker, koncepcji celów egosystemowych i ekosystemowych w bliskich związkach oraz refleksja nad jej zastosowaniem w pomocy psychologicznej. Cele egosystemowe zorientowane są na ochronę realizacji własnych potrzeb. Z przyjmowaniem tego rodzaju celów wiąże się nastawienie obronne, silne skupienie na „ja”, ukierunkowanie na krótkotrwałe zyski oraz gratyfikacja substytutów podstawowych potrzeb psychologicznych. Z kolei cele ekosystemowe zorientowane są na empatyczne, konstruktywne i synergiczne wspieranie partnera w realizacji jego potrzeb. Przyjmowanie tego rodzaju celów wiąże się z uzyskiwaniem długotrwałych korzyści i realizacją podstawowych potrzeb psychologicznych. Ponadto, kierowanie się celami ekosystemowymi hamuje reakcje obronne towarzyszące celom egosystemowym. Paradoks celów egosystemowych i ekosystemowych polega na tym, iż dbając o potrzeby innych, faktycznie mamy szansę realizować zarówno potrzeby innych, jak i własne, podczas, gdy koncentrując się głównie na własnych potrzebach, tracimy możliwość ich spełnienia. Końcowa część opracowania obejmuje rozważania nad aplikacją koncepcji celów ego- i ekosystemowych do poradnictwa oraz psychoterapii małżeństw i par. W szczególności dyskutowano, czy i w jaki sposób pomocna dla bliskich związków może być praca nad zwiększeniem świadomości paradoksu celów ego- i ekosystemowych
Languagepl polski
File
PEDAGOGIKA, badania,dyskusje, otwarcia.pdf 1 MB
Additional file
Oświadczenie_D.Kuncewicz_Cele egosystemowe.pdf 14.82 KB
Score (nominal)2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?