Objawy depresji i satysfakcja seksualna a zadowolenie ze związku u osób z cukrzycą typu 2 z dysfunkcjami seksualnymi

Dorota Kalka

Abstract

Aim. The level of sexual satisfaction constitutes a significant factor affecting satisfaction with a relationship, particularly in the case of people with chronic diseases (like type 2 diabetes), sexual dysfunctions and depressive symptoms. The aim of the conducted research was to verify a moderating role of intensified depressive symptoms in relation to sexual satisfaction and relationship quality, as well as the relationship between these variables in the group of individuals with type 2 diabetes and sexual dysfunctions. We also examined which aspects of sexual satisfaction and relationship quality the participants were the most satisfied with. Method. Finally, 93 persons (38 women) with type 2 diabetes and with at least one sexual dysfunction took part in the research. Three questionnaire methods were applied in the research: the Sternberg Triangular Love Scale, the Sexual Satisfaction Scale and the Beck Depression Inventory. Results. The results showed differences in the level of individual aspects of sexual satisfaction and components of satisfaction with a relationship. Intensified depressive symptoms turned out to be a moderator in the relationship between sexual satisfaction and relationship quality in the case of general and specific indicators. Conclusion. The higher the satisfaction with controlling sexual contacts in people with type 2 diabetes and high-intensity of depressive symptoms, the more satisfied they are with emotional and physical intimacy with a partner. People with low-intensity of depressive symptoms who assume their influence on sexual contacts with a partner to be low, are found to be more motivated to search for them.
Author Dorota Kalka (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Dorota Kalka,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, e-ISSN 2391-5854 , (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol52
No6
Pages1087-1099
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishcukrzyca typu 2, satysfakcja seksualna i zadowolenie ze związku, objawy depresji
Keywords in Englishtype 2 diabetes, sexual satisfaction and satisfaction with a relationship, depressive symptoms
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishZaspokojenie potrzeb seksualnych wpływa w dużej mierze na dobrostan człowieka. W literaturze przedmiotu coraz częściej wskazuje się, że wzrasta liczba osób z problemami w tej sferze. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Problemy w sferze seksualnej mogą wynikać z zaburzeń somatycznych, a także psychicznych. Mogą również stanowić psychiczną odpowiedź na obecność choroby. W większości przypadków czynniki somatyczny i psychiczny łączą się ze sobą. W obliczu wzrastającej liczby osób z chorobami przewlekłymi coraz większego znaczenia nabiera też badanie tej grupy w zakresie funkcjonowania seksualnego oraz satysfakcji w tym obszarze. W grupie osób z cukrzycą typu 2 częściej niż w populacji ogólnej występują dysfunkcje seksualne. Badania podkreślają, że częstość dysfunkcji seksualnych zwiększa się wraz ze wzrostem masy ciała oraz z wiekiem [1]. Do przyczyn dysfunkcji seksualnych u osób z cukrzycą typu 2 można zaliczyć występowanie zmian mikro – i makroangiopatycznych, zmiany neurologiczne, zaburzenia hormonalne, czynniki natury psychologicznej związane z chorobą przewlekłą oraz skutki działań ubocznych stosowanych leków [2]. Dysfunkcje seksualne mogą dotyczyć wszystkich faz reakcji seksualnej. U mężczyzn najczęstszym problemem są zaburzenia erekcji; trudności wiążą się także z osiągnięciem wytrysku oraz orgazmu, a także ze spadkiem pożądania seksualnego [3, 4]. W wypadku kobiet mogą one wynikać z braku pożądania, bolesnych odczuć w czasie stosunku spowodowanych spadkiem lubrykacji, obniżenia wrażliwości organów płciowych oraz trudności z osiągnięciem orgazmu [5]. W grupie osób z chorobami przewlekłymi ryzyko depresji szacowane jest na poziomie 4,0%, podczas gdy w populacji ogólnej wynosi około 2,8% [6]. Największy odsetek osób z zaburzeniami depresyjnymi notuje się wśród chorych na cukrzycę [6], szczególnie typu 2. Wyniki sondażu Diabetes Attitudes, Wishes and Needs 2 (DAWN2) pokazały, że w Polsce 19,2% chorych prawdopodobnie cierpi na depresję, a 56,7% przeżywa silny stres w związku z chorobą i jej powikłaniami [7]. Konsekwencje choroby przewlekłej, w tym występowanie objawów depresji, nie są obojętne dla satysfakcji seksualnej stanowiącej subiektywną ocenę stopnia zadowolenia ze swojego życia seksualnego, z oceny własnej seksualności [8] oraz własnych relacji seksualnych [9]. Satysfakcja seksualna jest uwarunkowana wieloma zmiennymi, które także decydują o jakości związku. Zadowolenie ze związku w wypadku osób borykających się z depresją jest często obniżone. Satysfakcja seksualna zgodnie z ujęciem Davis [10] może być rozpatrywana jako satysfakcja fizyczna, emocjonalna oraz jako satysfakcja związana z poczuciem kontroli. Zadowolenie ze związku, rozpatrywane w kontekście teorii miłości Sternberga [11], implikowane jest przez trzy komponenty: namiętność, intymność oraz zaangażowanie. Satysfakcja seksualna oraz zadowolenie z relacji partnerskiej są ze sobą związane [12, 13], jednakże kierunek tej zależności nie jest jednoznacznie sprecyzowany. Część badań potwierdza, że poziom satysfakcji seksualnej stanowi istotny czynnik wpływający na zadowolenie z relacji [14, 15], inne zaś ujawniają odwrotną zależność – zadowolenie ze związku implikuje satysfakcję ze sfery seksualnej [16–18]. Objawy depresji i satysfakcja seksualna a zadowolenie ze związku u osób z cukrzycą 3 Dostępne w literaturze przedmiotu badania osób z cukrzycą typu 2 dotyczące różnych grup wiekowych pokazują, że problemy w sferze seksualnej mają znaczny wpływ na jakość związków [12, 19, 20]. Osoby, u których stwierdzono problemy w sferze seksualnej, są w mniejszym stopniu zadowolone ze związków, a także deklarują niższy poziom satysfakcji seksualnej [21–24]. Celem prezentowanego badania była analiza związków między nasileniem objawów depresji, satysfakcją seksualną oraz jakością związku (zadowoleniem z niego) u osób z cukrzycą typu 2, u których występują dysfunkcje seksualne. Przetestowano moderującą rolę nasilenia objawów depresji dla relacji satysfakcji seksualnej i jakości związku, a także sprawdzono, z jakiego aspektu satysfakcji seksualnej i z jakiego składnika zadowolenia ze związku osoby badane są najbardziej zadowolone.
DOIDOI:10.12740/PP/OnlineFirst/85192
URL https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85192
Languagepl polski
File
Objawy depresji_Kalka_publikacja 2018.pdf 392.96 KB
Additional file
afiliacja_Obiawy depresji i satysfakcja seksualna_ Kalka.pdf 13.72 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.566; WoS Impact Factor: 2017 = 1.196 (2) - 2017=0.905 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?