Jawna i ukryta konfrontacja z upiększoną wersją własnej twarzy a ocena własnego wyglądu i nastrój

Dagmara Gawron

Abstract

Artykuł dotyczy konsekwencji wynikających z jawnej oraz ukrytej konfrontacji osoby z upiększoną wersją jej twarzy. Ochotnicy uczestniczący w dwóch eksperymentach oglądali zdjęcia własnej twarzy po upiększającym retuszu wykonanym w Photoshopie. W badaniu 1 (N = 108) wykazano, iż jego uczestnicy po jawnej konfrontacji z upiększoną wersją własnej twarzy mniej korzystnie oceniali swój rzeczywisty wygląd niż przed tym doświadczeniem. Ponadto badanie pokazało, że o ile kobiety w obliczu jawnej autokonfrontacji miały gorszy nastrój w porównaniu do warunków neutralnych, o tyle u mężczyzn wystąpił efekt odwrotny. Celem badania 2 (N = 110) było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wywołane w badaniu 1 efekty są związane z świadomością wprowadzonych zmian, czy z rzeczywistą różnicą w wyglądzie. Okazało się, że o ile obniżenie oceny własnego wyglądu w obliczu konfrontacji z upiększoną wersją własnej twarzy jest wynikiem istnienia rzeczywistej różnicy w wyglądzie, o tyle pogorszenie nastroju wynika ze świadomości podmiotowej różnicy.
Autor Dagmara Gawron (Wydział Psychologii)
Dagmara Gawron
- Wydział Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Tom12
Nr3
Paginacja280-292
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimmodyfikacja wyglądu, ocena własnego wyglądu, nastrój
DOIDOI:10.7366/1896180020174003
Językpl polski
Plik
Jawna i ukryta_tekst.pdf 988.93 KB
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?