Kwestionariusz przełomu połowy życia (KPPŻ) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna

Elżbieta Kluska , Piotr Łabuz , Aleksandra Mrugalska , Piotr Oleś

Abstract

Artykuł prezentuje konstrukcje i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza przełomu połowy życia (KPPŻ). Metoda służy do pomiaru nasilenia istotnych czynników związanych z przechodzeniem przełomu połowy życia. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 170 twierdzeń do badań próbnych zakwalifikowano 60 itemów, wybranych na podstawie analizy treści twierdzeń i ocen sędziów kompetentnych. W badaniach wstępnej wersji kwestionariusza (badanie 1) wzięło udział 431 osób w wieku 35–55 lat. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, okreś lono rzetelność podskal, trafność teoretyczną (analiza wewnętrznej struktury tekstu) oraz ustalono ostateczną wersję kwestionariusza. W drugiej części badań (badanie 2) wzięło udział 188 osób w wieku 35–55 lat – sprawdzono trafność teoretyczną, stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano cztery kwestionariusze: Kwestionariusz postaw życiowych; Skalę orientacji pozytywnej; Subiektywną skalę szczęścia oraz Skalę zaangażowania w życie) oraz stabilność bezwzględną w odstępie dwóch tygodni. Wskaźniki zgodności wewnętrznej wyniosły od 0,73 do 0,87, a stałości od 0,77 do 0,84. Wykazano, że kwestionariusz jest narzędziem rzetelnym i trafnym. Ostateczna wersja kwestionariusza liczy 36 itemów i obejmuje trzy skale: pozytywny bilans życia, nasilenie kryzysu, przewartościowania. Istnieje jedna wersja dla kobiet i mężczyzn. KPPŻ może być stosowany w badaniach naukowych i diagnozie indywidualnej.
Author Elżbieta Kluska (Wydział Psychologii)
Elżbieta Kluska,,
- Wydział Psychologii
, Piotr Łabuz (Wydział Psychologii)
Piotr Łabuz,,
- Wydział Psychologii
, Aleksandra Mrugalska (Wydział Psychologii)
Aleksandra Mrugalska,,
- Wydział Psychologii
, Piotr Oleś (Wydział Psychologii)
Piotr Oleś,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol11
No2 (37)
Pages196-210
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprzełom połowy życia, kryzys wieku średniego, pomiar psychologiczny, średnia dorosłość
DOIDOI:10.7366/1896180020163706
Languagepl polski
File
Kluska_Labuz_Mrugalska_Oles_26-06-2016.pdf 393.8 KB
Additional file
Scan_2017-03-21-101246549.pdf 361.98 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?