Stan wiedzy w Polsce w zakresie współczesnych migracji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań migracji poakcesyjnych

Izabela Grabowska

Abstract

Rozdział składa się z czterech części: (1) ujęcia teoretycznego kapitału ludzkiego, jego jawnych i ukrytych komponentów w kontekście migracyjnym; (2) opisu kapitału ludzkiego (zarówno jawnego, jak i ukrytego) nabytego przed migracją, głównie w czasie socjalizacji pierwotnej i wtórnej; (3) przedstawienia komponentów kapitału ludzkiego (jawnych i ukrytych), które można uruchamiać, nabyć w trakcie migracji i ewentualnie transferować do Polski po powrocie lub poprzez kontakty transnarodowe; oraz (4) ukazania efektów transferu kapitału ludzkiego (jawnego i ukrytego) do Polski.
Author Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages25-44
Publication size in sheets0.95
Book Lesińska Magdalena, Okólski Marek, Slany Krystyna, Solga Brygida (eds.): Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, 2014, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-1611-8, 335 p.
Okolski-Dekada.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Languagepl polski
File
Lesinska-Dekada-Migracje.pdf of 14-09-2015
2.07 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17095
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17095
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?