Fenomenologia i epidemiologia halucynacji słuchowych słownych oraz teorie wyjaśniające ich powstawanie

Radosław Tomalski , Igor Pietkiewicz

Abstract

Auditory hallucinations can be manifested in a variety of ways, as a single voice or multiple voices that comment, communicate instructions, offend or comfort. They can do it in the first person (“I’m hopeless. Everyone hates me”), the second person (“Run away from here,” “Kill yourself ”) or the third person (“She is good for nothing. She should jump off the bridge”). Hallucinations vary widely in content, form and dynamics. Some researchers believe that the experience of voices in people from various clinical groups is very similar (or even identical) and is transdiagnostic. Others draw attention to significant differences regarding the characteristics of voices. Verbal auditory hallucinations are commonly associated with schizophrenia. However, different studies show that this symptom was also reported by individuals with other disorders, and by healthy people as well. This led to developing a notion of a continuum, which suggests that the experience of hearing voices has similar qualities, no matter in which context it occurs. In this paper, we present psychological theories and neurobiological mechanisms offering explanations for verbal auditory hallucinations. We also elaborate on phenomenological aspects of voice hearing in patients from different diagnostic groups, and highlight their unique features. Finally, we stress the need for further, in-depth qualitative investigation of verbal auditory hallucinations in these groups, which could help clinicians choose more appropriate treatment solutions.
Author Radosław Tomalski
Radosław Tomalski,,
-
, Igor Pietkiewicz (Wydział Psychologii w Katowicach)
Igor Pietkiewicz,,
- Wydział Psychologii w Katowicach
Other language title versionsPhenomenology and epidemiology of verbal auditory hallucinations and theories explaining their formation
Journal seriesPsychiatria i Psychologia Kliniczna, [Psychiatria i Psychologia Kliniczna], ISSN 1644-6313, e-ISSN 2451-0645, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol19
No3
Pages328-337
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhalucynacje słowne, omamy, głosy, psychoza, trauma
Keywords in English auditory hallucinations, hearing voices, inner speech, psychosis, trauma
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 3203 Clinical Psychology
Abstract in PolishHalucynacje słuchowe słowne mogą się przejawiać na rozmaite sposoby, jako pojedynczy głos lub wiele głosów, które komentują, przekazują instrukcje, obrażają albo pocieszają. Mogą to czynić w pierwszej osobie („Jestem beznadziejny. Wszyscy mnie nienawidzą”), drugiej („Uciekaj stąd”, „Zabij się”) bądź trzeciej („Ona się do niczego nie nadaje. Powinna skoczyć z mostu”). Halucynacje są bardzo zróżnicowane pod względem treści, formy i dynamiki. Niektórzy badacze uważają, że doświadczenie głosów u ludzi z różnych grup klinicznych jest bardzo podobne (albo nawet identyczne) i ma charakter transdiagnostyczny. Inni zaś zwracają uwagę na istotne różnice dotyczące charakterystyki głosów. Chociaż halucynacje słuchowe słowne są powszechnie kojarzone przede wszystkim z zaburzeniami z kręgu schizofrenii, nowsze badania wskazują na częste występowanie tego objawu również w innych zaburzeniach, a także u osób zdrowych. Sformułowano więc koncepcję kontinuum, która zakłada, że słyszenie głosów jest doświadczeniem o charakterze niezależnym od kontekstu. W niniejszym artykule przedstawiono teorie psychologiczne i mechanizmy neurobiologiczne, które mogą wyjaśniać powstawanie halucynacji słuchowych słownych. Omówiono też charakterystyczne cechy tego doświadczenia u osób reprezentujących poszczególne grupy zaburzeń psychiatrycznych. Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę dalszych badań jakościowych eksplorujących doświadczenie halucynacji słuchowych u pacjentów z różnych grup, co pozwoli na dobranie bardziej adekwatnych metod terapeutycznych.
DOIDOI:10.15557/PiPK.2019.0035
Languagepl polski
File
Oświadczenie Pietkiewicz Fenomenologia.pdf 117.61 KB
2019 Tomalski, Pietkiewicz - Fenomenologia i epidemiologia halucynacji słuchowych słownych.pdf 182.02 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.075
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?