Electrocardiography for the diagnosis of left ventricular hypertrophy in end-stage renal disease treated with haemodialysis

Agnieszka Szramowska , Katarzyna Kurnicka , Marek Roik , Marcin Koć , Andrzej Łabyk , Olga Zdończyk , Maksymilian Bielecki , Piotr Bienias , Aisha Ou-Pokrzewińska , Mirosław Grzeszczyk , Marek Cacko , Piotr Pruszczyk

Abstract

Introduction. Left ventricular hypertrophy (LVH) is one of the most common cardiovascular risk factors in patients undergoing haemodialysis (HD). Although standard ECG can help to identify patients at greater risk of LVH, its prognostic value in haemodialysed patients is uncertain. This study aimed to evaluate currently used ECG criteria for LVH in patients on renal replacement therapy. Material and methods. A group of 90 patients, who were undergoing qualification to renal transplantation, were included in the study. Every patient underwent 12-lead ECG and transthoracic echocardiography. Patients with any conduction disorders were excluded from the study. Finally, the study group consisted of 76 patients (21 women, mean age 53.1 ± 14.4 years).Results. LVH was diagnosed by echocardiography in 39 patients (51%, 27 men and 12 women). Only three out of six tested criteria showed satisfactory performance for LVH diagnosis in HD patients: the sum of S V3 and R aVL > 28 mm in men, and > 20 mm in women (area under curve [AUC] 68%, 95% confidence interval [CI] 56–80); the sum of S V1 and R V5 or V6 > 35 mm (AUC 63%, 95%CI 50–76); and the sum of SV2 and RV5 or V6 > 45 mm (AUC 63%; 95%CI 50–75). Conclusions. The present ECG diagnostic criteria for LVH are of very limited value in patients undergoing HD. Further studies should be performed to establish new ECG criteria for this group of patients. In the meantime, echocardiography should be recommended as the most precise diagnostic routine test to evaluate HD patients for LVH
Author Agnieszka Szramowska
Agnieszka Szramowska,,
-
, Katarzyna Kurnicka
Katarzyna Kurnicka,,
-
, Marek Roik
Marek Roik,,
-
, Marcin Koć
Marcin Koć,,
-
, Andrzej Łabyk
Andrzej Łabyk,,
-
, Olga Zdończyk
Olga Zdończyk,,
-
, Maksymilian Bielecki (Wydział Psychologii)
Maksymilian Bielecki,,
- Wydział Psychologii
, Piotr Bienias
Piotr Bienias,,
-
, Aisha Ou-Pokrzewińska
Aisha Ou-Pokrzewińska,,
-
, Mirosław Grzeszczyk
Mirosław Grzeszczyk,,
-
et al.`
Other language title versionsElektrokardiografia w diagnostyce przerostu mięśnia lewej komory u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi zabiegami hemodializ
Journal seriesFolia Cardiologica, [Folia Cardiologica Excerpta], ISSN 2353-7752, e-ISSN 2353-7760, [2353-7760], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol14
No1
Pages24-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzerost mięśnia lewej komory; elektrokardiografia; schyłkowa niewydolność nerek; hemodializy; terapia nerkozastępcza
Keywords in English left ventricular hypertrophy, electrocardiography, end-stage renal disease, haemodialysis, renal replacement therapy
Abstract in PolishWstęp. Przerost mięśnia lewej komory (LVH) jest głównym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjen- tów leczonych powtarzanymi zabiegami hemodializ (HD). Choć rutynowo wykonywany zapis elektrokardigraficzny (EKG) może pomóc w identyfikacji chorych z LVH, to jego wartość diagnostyczna wśród pacjentów poddawanych zabiegom HD pozostaje niepewna. Celem badania była weryfikacja przydatności diagnostycznej stosowanych obecnie kryteriów elektrokardiograficznych LVH w grupie pacjentów leczonych nerkozastępczo. Materiał i metody. Do badania włączono 90 chorych kwalifikowanych do zabiegu przeszczepienia nerki. U każdego pacjenta wykonano 12-odprowadzeniowy zapis EKG oraz przezklatkowe badanie echokardiograficzne. Z badania wyklu- czono chorych z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego rozpoznawanymi w badaniu EKG. Ostatecznie do badania włączono 76 pacjentów (21 kobiet, średni wiek 53,1 ± 14,4 roku). Wyniki. W badaniu echokardiograficznym LVH rozpoznano u 39 chorych (51%, 27 mężczyzn i 12 kobiet). Tylko 3 z 6 ocenianych kryteriów okazały się istotne statystycznie w diagnostyce LVH u hemodializowanych chorych. Były to: suma załamka S w odprowadzeniu V3 oraz załamka R w odprowadzeniu aVL przekraczająca 28 mm u mężczyzn i 20 mm u kobiet (pole pod krzywą [AUC] 68%, 95-proc. przedział ufności [CI] 56–80), suma załamka S w odprowadzeniu V1 oraz załamka R w odprowadzeniu V5 lub V6 przekraczająca 35 mm (AUC 63%, 95%Cl 50–76), a także suma załamka S w odprowadzeniu V2 i załamka R w odprowadzeniu V5 lub V6 przekraczająca 45 mm (AUC 63%; 95%Cl 50–75). Wnioski. Stosowane obecnie kryteria elektrokardiograficze LVH mają niską wartość diagnostyczną w grupie chorych hemodializowanych. Należy przeprowadzić dalsze badania w celu ustalenia nowych kryteriów elektrokardiograficznych LVH w tej grupie chorych. Wydaje się, że badanie echokardiograficzne jest najbardziej dokładne w wykrywaniu LVH i to ono powinno być obecnie wykorzystywane do diagnostyki LVH w grupie chorych poddawanych HD
DOIDOI:10.5603/FC.2019.0008
URL https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/view/60290
Languageen angielski
File
Electrocardiography for the diagnosis.pdf 245.61 KB
Additional file
Oswiadczenie_M.Bielecki_Electrocardiography.pdf 115.39 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?