Perspektywa produkcyjna w badaniach polskiego filmu dokumentalnego

Iwona Morozow

Abstract

W literaturze przedmiotu brakuje pogłębionego omówienia specyfiki pracy na planie filmu dokumentalnego, analizy etapów łańcucha produkcyjnego rozpatrywanego w kontekście zarówno społecznym (pracujący/tworzący ludzie, relacje na planie), jak i rynkowym (finansowanie, strategie dystrybucyjne i promocyjne). Autorka, odnosząc się również do własnych doświadczeń twórczych, próbuje nakreślić właściwe tej problematyce pole badawcze na podstawie dokumentów branżowych, wybranych baz filmowych oraz tzw. dzienników emocjonalnych, a także wywiadów etnograficznych z twórcami i producentami filmów dokumentalnych. Artykuł wpisuje się w ten sposób w nurt współczesnych badań nad kulturą produkcji filmowej, nawiązuje do problematyki procesu tworzenia i jego kontekstu, zrekonstruowanego za pomocą etnograficznego detalu, którego źródłem są mikrohistorie.
Author Iwona Morozow (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Iwona Morozow,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Journal seriesKwartalnik Filmowy, ISSN 0452-9502, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No108
Pages190-202
Publication size in sheets0.6
URL https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/191/132
Languagepl polski
File
perspektywa_tekst.pdf 720.71 KB
oswiadczenie-morozow.pdf 530.03 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?