Between universalistic and defensive forms of group attachment. The indirect effects of national identification on intergroup forgiveness

Katarzyna Hamer , Marta Penczek-Zapała , Bilewicz Michał

Abstract

Usually, national identification is negatively related to intergroup forgiveness, but several studies found no relation between these variables. In order to examine this inconsistency, we conducted a study on a nationwide sample of Polish adults (N = 1006). We analyzed two ways in which national identification is connected to reconciliation: a general sense of belonging and openness to others (shared with supranational identifications, e.g., human) positively predicting intergroup forgiveness, and the more specific sense of ingroup distinctiveness and superiority (shared with collective narcissism and other defensive forms of identification), negatively predicting willingness to forgive. The results confirmed the dual character of national identification in relation to intergroup forgiveness and showed that collective narcissism and human identification are parallel suppressors of the relationship between national identification and intergroup forgiveness. Blind patriotism played only a minor role in this relationship, and constructive patriotism was unrelated to intergroup forgiveness
Autor Katarzyna Hamer
Katarzyna Hamer
-
, Marta Penczek-Zapała (Wydział Psychologii)
Marta Penczek-Zapała
- Wydział Psychologii
, Bilewicz Michał
Bilewicz Michał
-
Tytuł czasopisma/seriiPersonality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, (A 35 pkt)
Rok wydania2018
Tom131
Paginacja15-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimIntergroup forgivenessNational identificationHuman identificationCollective narcissismConstructive patriotismBlind patriotismGroup attachment
Klasyfikacja ASJC3200 General Psychology
DOIDOI:10.1016/j.paid.2018.03.052
URL www.elsevier.com/locate/paid
Języken angielski
Plik
Hamer&Penczek&Bilewicz2018[3681].pdf 339.23 KB
Pliki dodatkowe
Afiliacja _Penczek Zapala.pdf 27.66 KB
Punktacja (całkowita)35
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.183; Impact Factor WoS: 2017 = 1.967 (2) - 2017=2.39 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?