Efekt zakotwiczenia za pomocą przedmiotów nacechowanych w wymiarach wagi i wartości

Paweł Tomczak , Przemysław Korotusz

Abstract

The anchoring heuristic is a simplified strategy of decision making, in which anchor numbers affect numerical estimations. Comparing the target of estimation to a relatively low anchor number leads to a lower estimation than comparison to a relatively high anchor number. This effect is usually considered to be the result of using pure numbers, however numerical estimations can be affected by physical stimuli. In this study, we used items attributed in the context of weight and value. Comparing the anchor item characterized as light/heavy and cheap/expensive affects the subsequent estimations of weight and value of another item. Participants (N = 160) were handed the anchor item to become familiar with it. After returning the anchor, they were handed another item to estimate its weight and value. The results suggest that the perception of weight influenced the estimations regarding weight, while the perception of value influenced the estimations of value. The results are discussed in the context of the anchoring mechanism based on self-generated anchors.
Author Paweł Tomczak (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Paweł Tomczak,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Przemysław Korotusz (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Przemysław Korotusz,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Other language title versionsThe anchoring heuristic based on items characterized by weight and value
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2016
No10
Pages15-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishheurystyka zakotwiczenia, kotwice fizyczne, waga, skłonność do zapłaty
Keywords in Englishanchoring heuristic, physical anchors, weight, willingness to pay
Abstract in PolishHeurystyka zakotwiczenia to reguła wnioskowania, zgodnie z którą przypadkowe liczby wpływają na szacowania numeryczne. Porównanie celu szacowania z relatywnie niską liczbą prowadzi do niższych szacowań niż porównanie z relatywnie wysoką liczbą. Efekt ten rozpatrywany jest najczęściej w kontekście operowania liczbami, jednakże szacowania numeryczne mogą być zależne również od bodźców fizycznych. W niniejszym badaniu punktem odniesienia do porównań były przedmioty różniące się od siebie pod względem wagi i wartości. Przedmioty postrzegane jako lekkie lub ciężkie i tanie lub drogie prowadziły do zakotwiczenia numerycznych szacowań wagi i wartości kolejnego przedmiotu. Osobom badanym (N = 160) wręczono przedmiot kotwiczący i poproszono o zapoznanie się z nim. Po jego oddaniu osoby badane otrzymywały przedmiot docelowy i szacowały jego wagę oraz wartość. Uzyskane wyniki sugerują, że zastosowana procedura kotwiczenia działa jedynie w przypadku zgodności wymiarów kotwicy oraz celu szacowania – postrzegany ciężar kotwiczył szacowania wagi, a postrzegana wartość kotwiczyła szacowania wartości. Rezultaty eksperymentu rozpatrzono z perspektywy mechanizmu kotwiczenia kotwicami samorodnymi.
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2016.10.02
URL https://doi.org/10.15678/PJOEP.2016.10.02
Languagepl polski
File
Efekt zakotwiczenia_tekst.pdf 918.41 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?