Psychologiczne znaczenie pieniędzy a makiawelizm

Agata Gąsiorowska

Abstract

Celem prezentowanej pracy było zweryfikowanie relacji między psychologicznym znaczeniem pieniędzy i makiawelizmem. Zgodnie z wynikami dotychczasowych badań pieniądze wzmagają koncentrację na sobie i własnych celach, skłaniają do zatrzymywania zasobów istotnych do ich realizacji i do postrzegania relacji społecznych bardziej przez pryzmat reguł wymiany ekonomicznej niż reguły wzajemności, a wszystkie te zjawiska są z kolei powiązane z makiawelizmem. Bezpośrednie związki pomiędzy makiawelizmem a psychologicznym znaczeniem pieniędzy były analizowane jedynie w badaniach korelacyjnych. Ich wyniki zostały zreplikowane w pierwszym badaniu przedstawionym w niniejszej pracy: makiawelizm wiązał się z przekonaniem o symbolicznej naturze pieniędzy, nie miał natomiast związku z instrumentalnym nastawieniem na zarządzanie pieniędzmi. W drugim badaniu wykazano, że torowanie umysłowych koncepcji pieniędzy skutkuje wyższymi wynikami w skali makiawelizmu niż w grupie kontrolnej, a efekt ten jest tym silniejszy, im bardziej badani przypisują pieniądzom konotacje emocjonalne.
Author Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol11
No4(39)
Pages414-425
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpieniądze, makiawelizm, torowanie, postawy wobec pieniędzy
DOIDOI:10.7366/1896180020163903
Languagepl polski
File
13. Gasiorowska_pieniądze i makiawelizm.pdf 550.19 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?