Dlaczego kotwica kotwiczy? Przegląd mechanizmów i zasad działania heurystyki zakotwiczenia

Paweł Tomczak

Abstract

This paper reviews the literature regarding the anchoring heuristic. Despite substantial empirical background the anchoring effect cannot be fully explained with just one psychological mechanism. In the first part of the article the classical mechanisms of anchoring are discussed– the insuffi cient adjustment mechanism and the selective accessibility Additionally, alternative theoretical explanations of the anchoring effect are discussed. In the second part of the article experimental procedures that are used to investigate the anchoring effect are revised. According to the literature paying suffi cient attention to the anchor or compatibility between the anchor and the estimation target determine the effectiveness of the anchoring. However, collating those conditions with results obtained with different anchoring procedures show that those rules are not universal. Highlighted theoretical questions indicate a possible direction for further research aimed at fi nding one psychological mechanism that fully explains the anchoring effect.
Author Paweł Tomczak (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Paweł Tomczak,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Other language title versionsWhy does the anchor anchor? Review of mechanisms and principles underlying the anchoring heuristic
Journal seriesDecyzje, ISSN 1733-0092, e-ISSN 2391-761X, (B 11 pkt)
Issue year2017
No28
Pages93-110
Publication size in sheets4.65
Keywords in Polishheurystyka zakotwiczenia, szacowanie, warunki kotwiczenia
Keywords in Englishanchoring heuristic, estimations, anchoring conditions
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przegląd wiedzy dotyczącej heurystyki zakotwiczenia. Mimo silnego ugruntowania empirycznego wytłumaczenia efektu zakotwiczenia nie można sprowadzić do działania jednego mechanizmu psychologicznego. W pierwszej części artykułu zostaną omówione klasyczne mechanizmy kotwiczenia – mechanizm niewystarczającego dopasowania i model selektywnej dostępności. Przeanalizowane będą również alternatywne podejścia teoretyczne do wytłumaczenia tego efektu. W drugiej – procedury eksperymentalne wykorzystywane do badania efektu kotwiczenia. Według literatury kluczowe aspekty determinujące skuteczność kotwiczenia to m.in. ilość zasobów uwagowych poświęconych wartości kotwiczącej i spójność kotwicy z celem szacowania. Jednakże zestawienie zasad kotwiczenia z rezultatami eksperymentów wykorzystujących różne procedury wyraźnie pokazuje, że zasady te nie mają charakteru uniwersalnego. Wskazane problemy natury teoretycznej stanowią propozycję kierunku dalszych badań nastawionych na ujęcie efektu zakotwiczenia w ramach jednego mechanizmu psychologicznego.
DOIDOI:10.7206/DEC.1733-0092.96
Languagepl polski
File
Dlaczego kotwica kotwiczy_tekst.pdf 187.58 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*1 (2021-03-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?