Dlaczego kotwica kotwiczy? Przegląd mechanizmów i zasad działania heurystyki zakotwiczenia

Paweł Tomczak

Abstract

This paper reviews the literature regarding the anchoring heuristic. Despite substantial empirical background the anchoring effect cannot be fully explained with just one psychological mechanism. In the first part of the article the classical mechanisms of anchoring are discussed– the insuffi cient adjustment mechanism and the selective accessibility Additionally, alternative theoretical explanations of the anchoring effect are discussed. In the second part of the article experimental procedures that are used to investigate the anchoring effect are revised. According to the literature paying suffi cient attention to the anchor or compatibility between the anchor and the estimation target determine the effectiveness of the anchoring. However, collating those conditions with results obtained with different anchoring procedures show that those rules are not universal. Highlighted theoretical questions indicate a possible direction for further research aimed at fi nding one psychological mechanism that fully explains the anchoring effect.
Autor Paweł Tomczak (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Paweł Tomczak
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Inne wersje tytułuWhy does the anchor anchor? Review of mechanisms and principles underlying the anchoring heuristic
Tytuł czasopisma/seriiDecyzje, ISSN 1733-0092, e-ISSN 2391-761X, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr28
Paginacja93-110
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych4.65
Słowa kluczowe w języku polskimheurystyka zakotwiczenia, szacowanie, warunki kotwiczenia
Słowa kluczowe w języku angielskimanchoring heuristic, estimations, anchoring conditions
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest przegląd wiedzy dotyczącej heurystyki zakotwiczenia. Mimo silnego ugruntowania empirycznego wytłumaczenia efektu zakotwiczenia nie można sprowadzić do działania jednego mechanizmu psychologicznego. W pierwszej części artykułu zostaną omówione klasyczne mechanizmy kotwiczenia – mechanizm niewystarczającego dopasowania i model selektywnej dostępności. Przeanalizowane będą również alternatywne podejścia teoretyczne do wytłumaczenia tego efektu. W drugiej – procedury eksperymentalne wykorzystywane do badania efektu kotwiczenia. Według literatury kluczowe aspekty determinujące skuteczność kotwiczenia to m.in. ilość zasobów uwagowych poświęconych wartości kotwiczącej i spójność kotwicy z celem szacowania. Jednakże zestawienie zasad kotwiczenia z rezultatami eksperymentów wykorzystujących różne procedury wyraźnie pokazuje, że zasady te nie mają charakteru uniwersalnego. Wskazane problemy natury teoretycznej stanowią propozycję kierunku dalszych badań nastawionych na ujęcie efektu zakotwiczenia w ramach jednego mechanizmu psychologicznego.
DOIDOI:10.7206/DEC.1733-0092.96
Językpl polski
Plik
Dlaczego kotwica kotwiczy_tekst.pdf 187.58 KB
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*1 (2020-11-30)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?