Zależność odwrotna: znaczenie afektu i wiedzy eksperckie

Joanna Sokołowska , Patrycja Śleboda

Abstract

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie, czy zależność odwrotna nie występuje bądź jest słabsza, gdy oceny: (1) mają charakter specyficzny, a nie ogólny oraz (2) są tworzone przez ekspertów, dotyczą działań dobrze bądź słabo znanych nauce. Przeprowadzono trzy badania, łącznie przebadano 467 osób. W badaniu 1 (179 uczestników) laicy oceniali ogólne i specyficzne konsekwencje (pozytywne i negatywne) pięciu technologii produkcji energii elektrycznej, które wzbudzają różny afekt. W badaniach 2 i 3 (200 i 88 uczestników) laicy i eksperci oceniali kontrowersyjne działania, które wzbudzają silne emocje i które są dobrze (aborcja) bądź słabo znane nauce (komórki macierzyste). W badaniach stwierdzono, że zależność odwrotna występuje dla ogólnych ocen korzyści i ryzyka lubianych i nielubianych technologii produkcji energii elektrycznej, a nie występuje dla ocen specyficznych. W przypadku laików stwierdzono zależność odwrotną dla ocen korzyści i ryzyka związanych z aborcją – działaniem wywołującym afekt. Afekt wpływał na oceny działań ryzykownych niejasnych z braku personalnej wiedzy bądź z powodu braku wiedzy obiektywnej (w przypadku działań/ aktywności wywołujących silne emocje, tj. kontrowersje społeczne). W przypadku działań/aktywności, które nie wzbudzają silnych emocji i są powszechnie nauce bądź oceniającemu znane, znaczenie afektu malało.
Author Joanna Sokołowska (Wydział Psychologii)
Joanna Sokołowska,,
- Wydział Psychologii
, Patrycja Śleboda (Wydział Psychologii)
Patrycja Śleboda,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol12
No3 (4)
Pages293-303
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzależność odwrotna pomiędzy zyskiem i ryzykiem, wiedza ekspercka, heurystyka afektu, aborcja, badania nad komórkami macierzystymi
DOIDOI:10.7366/1896180020174204
Languagepl polski
File
Sokołowska_Śleboda_PS_3_2017.pdf 374.94 KB
Additional file
2017-10-30-10-47-55-583.pdf 21.76 KB
Publikacje Oświadczenie3.docx 27.54 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?