Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Katarzyna Popiołek, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Moje prace naukowe koncentrują się, najogólniej rzecz biorąc, wokół zagadnień społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów, a także poszukiwania czynników wyznaczających sposób jego uczestnictwa w różnego typu relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pomocy i wsparcia. Pracuję również nad problematyką czasu psychologicznego, zwłaszcza percepcją czasu codziennego i czasu życia jako wyznaczników aktywności człowieka. W ramach realizowanych przeze mnie obecnie nurtów badawczych centralne miejsce zajmuje problematyka wsparcia społecznego w bliskich związkach jedno i dwu-karierowych, a także śledzenie zmian, jakie dokonują się w tej sferze w małżeństwach o różnym stażu. Mieszczą się tu również badania nad konfliktem ról zawodowych i rodzinnych i jego konsekwencjami. Prowadzę także wraz z zespołem badania nad społecznością w kryzysie na przykładzie mieszkańców miasta Bytomia, zapadającego się na skutek rabunkowego wydobycia węgla.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?