Włącz edycję swojego profilu
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane [8]
Bańka Augustyn, Popiołek Katarzyna, Zalewska-Łunkiewicz Karolina (red.): Kryzysy osobiste i systemowe, Kryzysy, katastrofy, kataklizmy , 2017, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura - Uniwersytet SWPS, ISBN 978-83-62051-25-0, 162 s.
Rozdziały z monografii [11]
Popiołek Katarzyna, Cichy Kamila, Chudzicka-Czupała Agata: Aktywność seniorów i jej uwarunkowania, w: "Trzeci Wiek" - czas spełnienia czy czas rozczarowań? / Wacławik Grzegorz, Misztalski Tomasz (red.), 2009, Komitet Rozwoju Zagłębia, ss. 29-34
Popiołek Katarzyna, Studenski Ryszard: Deficyt demokracji a agresywność społeczeństwa, w: Wokół wpływu społecznego / Doliński Dariusz, Maciuszek Józef, Polczyk Romuald (red.), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-3335-7, ss. 42-57
Popiołek Katarzyna, Gojny Bożena: Konflikt międzypokoleniowy w ramach organizacji. Stan kompetencji społecznych i wzajemna percepcja generacji -30 i 50+, w: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej / Popiołek Katarzyna, Bańka Augustyn (red.), 2010, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, ISBN 978-83-62051-00-7, ss. 233-246
Popiołek Katarzyna: Oczekiwania społeczne wobec opiniodawców, w: Psychologiczne i interdysyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych / Stanik Jan (red.), 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1989-8, ss. 27-34
Popiołek Katarzyna, Chudzicka-Czupała Agata: Percepcja czasu a transgresja i aktywność ludzi starszych, w: Czas w życiu człowieka / Popiołek Katarzyna, Chudzicka-Czupała Agata (red.), 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1906-3, ss. 362-374
Popiołek Katarzyna, Radzikowska Teresa: Starość jako zadanie na całe życie., w: "Trzeci wiek" - czas spełnienia czy czas rozczarowań? / Misztalski Tomasz, Wacławik Grzegorz (red.), 2009, Komitet Rozwoju Zagłębia, ss. 9-14
Artykuły z czasopism [15]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.