Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngMoje prace naukowe koncentrują się, najogólniej rzecz biorąc, wokół zagadnień społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów, a także poszukiwania czynników wyznaczających sposób jego uczestnictwa w różnego typu relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pomocy i wsparcia. Pracuję również nad problematyką czasu psychologicznego, zwłaszcza percepcją czasu codziennego i czasu życia jako wyznaczników aktywności człowieka. W ramach realizowanych przeze mnie obecnie nurtów badawczych centralne miejsce zajmuje problematyka wsparcia społecznego w bliskich związkach jedno i dwu-karierowych, a także śledzenie zmian, jakie dokonują się w tej sferze w małżeństwach o różnym stażu. Mieszczą się tu również badania nad konfliktem ról zawodowych i rodzinnych i jego konsekwencjami. Prowadzę także wraz z zespołem badania nad społecznością w kryzysie na przykładzie mieszkańców miasta Bytomia, zapadającego się na skutek rabunkowego wydobycia węgla.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?