Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
mgr Edyta Bonk
Wykładowca
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:1

Psycholog, certyfikowany terapeuta tańcem. Interesuje się wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę. Pasjonuje się też psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się. Od 2002 roku zajmuje się pracą z seniorami wg autorskich metod: Gimnastyka Umysłu, Terapia Tańcem, Metody na Stres oraz Terapia Śmiechem. Poza tym współpracuje z wieloma instytucjami jako praktyk: z kobietami (Progessteron, UG), z dziećmi (np. Ośrodki Opiekuńczo-Wychowawcze, Monar) z firmami (szkolenia np. dla TP). Współpracuje również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (zajęcia na studiach podyplomowych) oraz Uniwersytetem Gdańskim.

W SWPS prowadzi zajęcia z zakresu Aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz Metody radzenia sobie ze stresem.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.