Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Edyta Bonk
Adiunkt
Wydzial Psychologii w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPsycholog, certyfikowany terapeuta tańcem. Interesuje się wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę. Pasjonuje się też psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się. Od 2002 roku zajmuje się pracą z seniorami wg autorskich metod: Gimnastyka Umysłu, Terapia Tańcem, Metody na Stres oraz Terapia Śmiechem. Poza tym współpracuje z wieloma instytucjami jako praktyk: z kobietami (Progessteron, UG), z dziećmi (np. Ośrodki Opiekuńczo-Wychowawcze, Monar) z firmami (szkolenia np. dla TP). Współpracuje również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (zajęcia na studiach podyplomowych) oraz Uniwersytetem Gdańskim.

W SWPS prowadzi zajęcia z zakresu Aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz Metody radzenia sobie ze stresem.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?