Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Byrka
Profesor Nadzwyczajny
II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)

Profil google scholar
h-index*:5

Katarzyna Byrka jest psychologiem społecznym prowadzącym badania w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia. Osiowym tematem jej pracy naukowej jest rozbieżność pomiędzy postawami ludzi a ich obserwowanymi zachowaniami. Choć problem ten jest uważany za klasyczny w psychologii, Katarzyna Byrka eksploruje go w nowym podejściu zwanym Paradygmatem Campbella i opartym o Probabilistyczną Teorię Testów. Wykorzystując nowy model opisujący zależność postawa-zachowania, prowadzi ona eksperymenty w terenie na temat łańcuchowych zmian zachowań oraz przekonań i zachowań kompensacyjnych. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w Personality and Social Psychology Review, Journal of Social Psychology, International Journal of Psychology Environment & Behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Profesor Byrka jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a tytuł doktora otrzymała na Uniwersytecie Technologicznym w Eindhoven, w Holandii. Od października 2010 jest związana z II Wydziałem Psychologii, w Filii we Wrocławiu. Katarzyna Byrka otrzymała stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz grant POMOST-POWROTY z tej samej instytucji finansującej. Została również laureatką konkursu Iuventus-Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje granty SONATA oraz OPUS przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki. Prof. Byrka jest recenzentem w anglojęzycznych czasopismach. W 2016 roku otrzymała certyfikat Outstanding Reviewer 
 przyznawany przez wydawnictwo Elsevier za rzetelność w pracy recenzenckiej. W 2017 dołączyła do Rady Redakcyjnej Social Psychological Bulletin (dawniej Psychologia Społeczna). Jest również powoływana do paneli eksperckich Narodowego Centrum Nauki. Od 2017 roku pełni funkcję dziekana II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.


Powrót