Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Katarzyna Winkowska-Nowak
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngMatematyk, doktoryzowała się na Florida Atlantic University w USA. Jej główne zainteresowania to wprowadzanie nowoczesnych metod matematycznych z dziedziny układów złożonych do nauk społecznych i edukacji. Autorka książek w tej tematyce:

Winkowska-Nowak K. Batorski D.,Peitgen H.-O.:Wprowadzenie do dynamiki społecznej Academica 2003;

Winkowska-Nowak K., Nowak A., Rychwalska A.(red.):Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych Academika 2007;

Nowak A., Borkowski W, Winkowska-Nowak K. (red) Układy złożone w naukach społecznych, Scholar 2010;

Nowak, A. Winkowska-Nowak, K., Bree, D. (Eds.) Complex Human Dynamics, From Mind to Societies, Springer, 2013.

Pomysłodawczyni, założycielka i prezes Stowarzyszenia ROSE. Prezes polskiej filii Instytutu GeoGebry- Warszawskiego Centrum GeoGebry. Kierownik Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej. Prezes Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES. Kierownik i Opiekun merytoryczny wielu projektów np. „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”, „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, "Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach". Bezpośrednio współpracuje z Prof. Markusem Hohenwarterem - twórcą i liderem projektu GeoGebra.

Za swoją innowacyjną współpracę z nauczycielami otrzymała nagrodę w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej tzw. Społecznego Nobla Ashoki.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?