Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr Marzena Barańska
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet HumanistycznospołecznyDoktor habilitowany Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i DziennikarstwaUAM, własna kancelaria radcowska, ukończona aplikacja sędziowska, sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A.(2014). Realizuje badania dotyczące: funkcjonowania systemów prasowych na świecie, reglamentowania wolności wypowiedzi, emisji przekazu marketingowego. Rezultaty badań naukowych zaprezentowano w artykułach oraz publikacjach zwartych, np.„Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium politologiczno–prawne”(2012), a także na konferencjach naukowych. Kieruje Studium Podyplomowego Public Relations na UAM. W latach 2003 - 2009r. rzecznik prasowy UAM, kierownik zespołu do spraw marketingu, członek Zespołu ds. Promocji UAM. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Prasowego. Laureatka wyróżnień, nagród przyznawanych przez władze uczelni, dziennikarzy oraz nagrodyprzyznawanej przez KRRiT im. P. Stępki (2013).

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?