Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Małgorzata Godlewska
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPsycholog społeczny, doktor nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.
Od 2001 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne i warsztatowe, przede wszystkim z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz kompetencji społecznych (współautorka programu), a także z zakresu psychologii bliskich związków.
Od 2009 roku ekspert Centrum Prasowego Uniwersytetu SWPS (prasa, radio, telewizja).
Od 2012 roku trener grupowy (certyfikat Laboratorium Psychoedukacji). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup metodą warsztatową. Szkoli studentów, menedżerów, uczniów i nauczycieli. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE / WSiP)
Od 2017 koordynatorka zajęć z Kompetencji Osobistych i Społecznych na Uniwersytecie SWPS.
Od 2017 - coach (Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu - Laboratorium Psychoedukacji).

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?