Włącz edycję swojego profilu
dr Małgorzata Godlewska
Starszy Wykładowca
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane
Balas Robert, Pochwatko Grzegorz, Sweklej Joanna, Godlewska Małgorzata (red.): Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji, 2009, WYDAWNICTWO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN, ISBN 978-83-85459-89-7, 184 s.
Rozdziały z monografii [8]
Balas Robert, Sweklej Joanna, Pochwatko Grzegorz [i in.]: Skuteczność intuicji - rola nieuświadamianej wiedzy, w: Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji / Balas Robert [i in.] (red.), 2009, WYDAWNICTWO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN, ss. 23-38
Godlewska Małgorzata, Pochwatko Grzegorz, Sweklej Joanna [i in.]: Czym jest intuicja i jakie ma znaczenie, w: Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji / Balas Robert [i in.] (red.), 2009, WYDAWNICTWO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN, ss. 7-21
Sweklej Joanna, Balas Robert, Pochwatko Grzegorz [i in.]: Afektywne mechanizmy intuicji - dlaczego pozytywne emocje sprzyjają intuicji, w: Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji / Balas Robert [i in.] (red.), 2009, WYDAWNICTWO INSTYTUTU PSYCHOLOGII PAN, ss. 73-86
Artykuły z czasopism [4]
Balas Robert, Sweklej Joanna, Pochwatko Grzegorz [i in.]: On the influence of affective states on intuitive coherence judgements, w: Cognition and Emotion, vol. 26, nr 2, 2012, ss. 312-320, DOI:10.1080/02699931.2011.568050
Cytuj
szczegóły
documents.png
Sweklej Joanna, Balas Robert, Pochwatko Grzegorz [i in.]: Automatic effects of processing fluency in semantic coherence judgments and the role of transient and tonic affective states, w: Polish Psychological Bulletin, vol. 46, nr 1, 2015, ss. 151-158, DOI:10.1515/ppb-2015-0020
Cytuj
szczegóły
documents.png
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.