Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
.png
Alina Kolańczyk, prof. dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesTematyka badawcza:1. Rola afektu w sterowaniu celową aktywnością poznawczą w zależności od nastawienia regulacyjnego.

Badamy w zespole w jakim stopniu niejawne ewaluacje, będące źródłem afektu,są podporządkowane nastawieniu regulacyjnemu umysłu (promocyjnemu vs. prewencyjnemu), decydując o sposobie i kierunku myślenia.

Zaprojektowano kilkanaście eksperymentów weryfikujących przewidywania w tym zakresie.

2. Stany uwagi ekstensywnej vs. intensywnej – tworzymy metody ich diagnozowania (Test Elips, Przestrzenny Test Stroopa) i sprawdzamy mechanizmy uwagi przy użyciu Attention Nework Task (diagnoza mechanizmów: pobudzeniowego, orientacyjnego i wykonawczego).

3. Samokontrola osób o promocyjnym vs prewencyjnym nastawieniu regulacyjnym (konstrukcja kwestionariusza SSPP), jej związek z czynnikami dyspozycyjnymi (temperamentem, samooceną jawną i utajoną, realizowanymi wartościami) i wpływ na funkcjonowanie poznawcze (uwaga, myślenie) i emocjonalne (dobrostan, tendencje obronne)


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?