Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
.png
prof. dr hab. Alina Kolańczyk
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngTematyka badawcza:1. Rola afektu w sterowaniu celową aktywnością poznawczą w zależności od nastawienia regulacyjnego.

Badamy w zespole w jakim stopniu niejawne ewaluacje, będące źródłem afektu,są podporządkowane nastawieniu regulacyjnemu umysłu (promocyjnemu vs. prewencyjnemu), decydując o sposobie i kierunku myślenia.

Zaprojektowano kilkanaście eksperymentów weryfikujących przewidywania w tym zakresie.

2. Stany uwagi ekstensywnej vs. intensywnej – tworzymy metody ich diagnozowania (Test Elips, Przestrzenny Test Stroopa) i sprawdzamy mechanizmy uwagi przy użyciu Attention Nework Task (diagnoza mechanizmów: pobudzeniowego, orientacyjnego i wykonawczego).

3. Samokontrola osób o promocyjnym vs prewencyjnym nastawieniu regulacyjnym (konstrukcja kwestionariusza SSPP), jej związek z czynnikami dyspozycyjnymi (temperamentem, samooceną jawną i utajoną, realizowanymi wartościami) i wpływ na funkcjonowanie poznawcze (uwaga, myślenie) i emocjonalne (dobrostan, tendencje obronne)


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?