Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Kinga Piber, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Doktor psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS; Wydział Psychologii SWPS) oraz w Instytucie Psychologii w Zamiejscowym Wydziale SWPS w Poznaniu. Autorka wielu publikacji z dziedziny poznania społecznego, szczególnie z zakresu poznawczych zysków i strat, które w procesach przetwarzania informacji ponoszą osoby uprzedzone i stereotypizujące innych ludzi. Współredaktorka prac zbiorowych: monografii pt. Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe dystraktory sprawności umysłowej oraz numeru monograficznego w czasopiśmie "Psychologia Społeczna" pt. Spostrzeganie bez uprzedzeń i stsreotypów.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?