Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Kinga Piber

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Doktor psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS; Wydział Psychologii SWPS) oraz w Instytucie Psychologii w Zamiejscowym Wydziale SWPS w Poznaniu. Autorka wielu publikacji z dziedziny poznania społecznego, szczególnie z zakresu poznawczych zysków i strat, które w procesach przetwarzania informacji ponoszą osoby uprzedzone i stereotypizujące innych ludzi. Współredaktorka prac zbiorowych: monografii pt. Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe dystraktory sprawności umysłowej oraz numeru monograficznego w czasopiśmie "Psychologia Społeczna" pt. Spostrzeganie bez uprzedzeń i stsreotypów.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000063/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page