Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
.png
Alicja Grochowska, dr hab.
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Dr Alicja Grochowska jest adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Ekonomicznej SWPS. Należy do „Association for Consumer Research” i “American Academy of Advertising”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą psychologicznych mechanizmów działania reklamy. Prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie psychologii reklamy i konstruowania skutecznych reklam. Jest autorką książki Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie wydawanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jest autorką i współautorką publikacji w zakresie poznawczych mechanizmów reklamy w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, między innymi w Advances in Consumer Research.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?