Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
.png
dr hab. Alicja Grochowska
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngDr Alicja Grochowska jest adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Ekonomicznej SWPS. Należy do „Association for Consumer Research” i “American Academy of Advertising”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą psychologicznych mechanizmów działania reklamy. Prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie psychologii reklamy i konstruowania skutecznych reklam. Jest autorką książki Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie wydawanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jest autorką i współautorką publikacji w zakresie poznawczych mechanizmów reklamy w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, między innymi w Advances in Consumer Research.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?