Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Jolanta Życińska, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Psycholog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, od 2003 roku adiunkt Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, od 2010 roku w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach.

Działalność naukowa:

Jej zainteresowania naukowe obejmują: podmiotowe i społeczne zasoby zdrowotne w sytuacji choroby, modele zachowań zdrowotnych, projektowanie i ewaluację oddziaływań zdrowotnych (w tym adaptacja narzędzi i psychoterapia osób chorych somatycznie).

Obecnie jest kierownikiem programu badawczego finansowanego przez MNiSW na temat roli motywacji autonomicznej w procesie zmiany zachowań zdrowotnych wśród chorych przewlekle. Wraz z zespołem praktyków prowadzi badania nad adaptacją narzędzia przesiewowego do oceny poziomu dystresu wśród pacjentów onkologicznych oraz psychologicznymi wyznacznikami podejmowania dezyzji o operacji rekonstrukcyjnej piersi przez kobiety po mastektomii z przyczyn nowotworowych (badania statutowe).

Redaktor (wraz z I. Heszen) monografii Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (2008, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica) oraz numeru specjalnego Polish Psychological Bulletin (Resources, coping with stress, positive emotion and health (2009, vol. 40, 1). Autor monografii zawierającej ewaluację autorskiego programu antynikotynowego (2001, O rzuceniu palenia inaczej, Wydawnictwo UŚ), 23 artykułów naukowych (w tym 9 wczasopismachanglojęzycznych), kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Działalność dydaktyczna:

Kierownik i twórca programu dodatkowej specjalności w SWPS w Warszawie Psychologia kliniczna w obszarze medycyny, w jej ramach prowadziła autorski kursPsychologia kliniczna chorego somatycznie. Ponadto wykładowca następujących kursów w zakresie specjalności Psychologia Kliniczna: Psychopatologia, Zdrowie psychiczne oraz Kliniczna Psychologia Zdrowia. Opiekun naukowy Koła Naukowego SANITAS przy Instytucie Psychologii Klinicznej SWPS w latach 2008-2010, a od 2011 roku Koła Naukowego przy WZ w Katowicach. W ramach działalności Kół naukowych wygłosiła 6 wykładów otwartych, zorganizowała i wspiera działalność wolontaryjną studentów (m. in. w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II w Katowicach). Za działalność animującą pracę studentów otrzymała nagrodę dydaktyczną Rektora SWPS w 2008 roku. W 2013 roku otrzymała nagrodę Rektora za wkład w rozwój Wydziału Zamiejscowego w Katowicach.

Inne:

Członek Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 2002 roku. Z ramienia Sekcji była członkiem Komitetów Organizacyjnych i Naukowych trzech konferecji (w tym międzynarodowej organizowanej przez European Health Psychology Society w Warszawie w 2006 r.). Jest ekspertem w projektowaniu szkoleń i programów wdrożeń, m.in. była liderem polskiego Zespołu Percepcji i Komunikacji Ryzyka w międzynarodowym programie CESAR dotyczącym komunikacji ryzyka środowiskowego (finansowany przez Commission of the European Communities in the framework of the PHARE Environmental Health and Air Pollution Programme), prowadziła program dla osób pragnących rzucić palenie na terenie śląskich przedsiębiorstw (m.in. Huta Florian) finansowany przez MNiSW, warsztaty (w tym wyjazdowe) dla Klubu Amazonek w Rudzie Śląskiej, była współtwórcą programu szkoleniowego dla personelu medycznego MEDICOVER.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?