Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
dr hab. Anna Bidwell
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu [NIEAKTYWNA]
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
1.Dane osobowe i wykształcenie

- Imię i Nazwisko: Anna Sybilla Bidwell

- Data i miejsce urodzenia: 31 lipca 1949 r. Warszawa

- Studia historyczne Wydzał Filozoficzno – Historycznym, kierunek Historia Uniwersytetu Wrocławskiego w 1972 r.

2. Stopnie i tytuły naukowe

- 1979 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno - Historyczny, doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. : „Społeczność miastr małopolskich: Bochni, Nowego Sącza i Tarnowa w pierwszej połowie XVII wieku“, promotor prof. dr hab.W.Czapliński.

- 1993 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historyczno Pedagogicznych, - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej. Na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy“.

- 2000 r., profesor nadzwyczajny U.Wr.

- 2003 r., profesor nadzwyczajny SWPS

 3. Przebieg pracy zawodowej

- 1973 –1979 – asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

- 1976 – 1980 – starszy asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu. Wrocławskiego.

- 1980 – 2000 – adiunkt Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

- 2000- 2003 – profesur nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

- 2003 (IX) - profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

4. Stypendia Zagraniczne

- JesusCollegeOxfordUniversity – 1993 r. Cel pobytu: zebranie materiałów do historii Wielkiej Brytanii. 

- Alpbach Austria – 1994 r.Cel pobytu: zebranie materiałów do pracy poświęconej relacjom państw członkowskich z Unią Europejską.

- RoyalDuchAcademy, Holland - 1995 r.Cel pobytu: zebranie materiałów do pracy poświęconej relacjom państw członkowskich z Unią Europejską.

- University of Wales, Aberystwyth (dwukrotnie w 1994 i 2000) Cel pobytu: zebranie materiałów do do historii parlamentu Wielkiej Brytanii i historii Wielkiej Brytanii w XX w.

5. Udział w konferencjach międzynarodowych:

Polish membership in the EU”, Swedish Paneuropean Union, Stockholm, Szwecja, 26 październik 1998, (ref. pt.: Poland's International Relations in their historical perspective)

„Lietuviu ir Lenku Kaimynstes Istorija nuo Zalgirio Musio Iki”, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa, 12 kwietnia 1999 (ref. pt.: Stosunki Polsko-Litewskie).

 „International Perspectives on Poland 1918-1923”, University of Stirling, Scotland, 3 marca 2001 roku (ref. pt" Poland and her Eastern Neighbors, a historians perspective").

„Separation of powers and parliamentarism, the past the present. Law, doctrine, practice“, Kraków 2005, (ref. The Evolving Impartiality of the Speaker in the British Parliament, 17th – 20th century) .

 

6. - Działalność organizacyjna

1996 – 2002 Wice dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego d/s współpracy z zagranicą. Zorganizowanie i opieka nad wymianą studentów, między Uniwersytetami: Walijskim, w Dundee i w Gandawie a Instytutem Historii.

 1994 – 2003 - zorganizowanie i nadzór nad Studiami Podyplomowymi pt.: „Zrozumieć Europę” przy Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

- Współpraca ze Szkołą Letnią Języka Polskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim, w opiece nad studentami z zagranicy i prowadzenie zajęć.

- udział w pracach nad opracowaniem nowych programów w ramach których m.inn wygłosiłam referat na konferencji zorganizowanej w ramach programu Sokrates przez Uniwersytet Wrocławski pt "Jak zorganizować nowoczesny proces dydaktyczny" która odbyła się w Karpaczu w dniach 4 - 7 września 1994r. Referat nosił tytuł "Czy moglibyśmy przejąć niektóre zwyczaje uniwersytetów brytyjskich".

- członek Rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Komisji ds. Akademii Europejskiej w latach 1997 – 2000.

- 2003 - 2007 Kierownik Katedry Studia Europejskie SWPS Wydz Zamiejscowy Wrocław

- 2006 – Kierownik studiów pierwszego stopnia kierunek Europeistyka, a także studiów podyplomowych.

7. Granty

- Realizowanie autorskiego programu dydaktycznego z grantu im J.Monneta w latach 1996-2002J.Monneta (PL 96/068).

- Udział w grancie KBN pt.: „Spis posłów sejmowych Rzeczypospolitej szlacheckiej” nr 1 HO1G 015 19. Realizowanym przez zespół powołany przez prof. K. Przybosia przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Grant promotorski KBN nr 1 HO1G 009 19. - Grant KBN, Projekt badawczy własny pt., Zmieniający się stosunek do procedury współdecyzji” N117 022 32/2498.

 

 8. Przynależność do Towarzystw NaukowychPolskie Towarzystwo Historyczne

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 9. Nagrody i wyróżnienia

Nagroda J. M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1975 r., 1987 r., 1994 r.,1998 r., 2002 r.Nagroda J. M. Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2005r.Powrót