Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Monika Suchowierska-Stephany, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Dr Monika Suchowierska otrzymała dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003 r. W czasie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, dr Suchowierska pogłębiała zainteresowania oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie analizy zachowania, a zwłaszcza jej wykorzystania w pracy z dziećmi z autyzmem. Dr Suchowierska jest pierwszym w Polsce Certyfikowanym Analitykiem Zachowania (BCBA). Od października 2004, jest ona adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Dr Suchowierska jest kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania. Jest ona także Dyrektorem kierunku Psychologia w języku angielskim na SWPS. W roku 2010, dr Suchowierska objęła funkcję Prodziekana Wydziału Psychologii na SWPS. Dr Suchowierska koordynuje dwa programy wymiany studentów i naukowców na linii USA-Europa. W roku akademickim 2009/2010 dr Suchowierska otrzymała Stypendium Fulbrighta i odbyła je na California State University Stanislaus. W pracy klinicznej, dr Suchowierska pracuje od 19 lat z dziećmi z autyzmem, a od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku – ośrodka, którego podopieczni korzystają z intensywnej terapii behawioralnej. W latach 2006-2009 dr Suchowierska pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a od 2011 roku jest Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Pozanaukowe zainteresowania dr Suchowierskiej związane są z turystyką górską.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?