Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:3

Doktor habilitowany, profesor SWPS na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Kierownik Katedry Zastosowań Psychologii i Zakładu Psychologii Klinicznej.

Interesuje się psychopatologią Ja, wpływem zmian społecznych na współczesne zaburzenia osobowości, diagnozą psychologiczną i psychoterapią, znaczeniem metafory i bajek. Jej prace dotyczą pojęć psychoanalizy, mechanizmów schizofrenii, zniekształceń obrazu siebie w narcyzmie i psychospołecznych determinant uciszania się kobiet. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów w Szpitalu we Fromborku i "Srebrzysko" w Gdańsku.

Jest członkiem EAPP i PolskiegoTowarzystwa Psychologii Społecznej.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.