Włącz edycję swojego profilu
dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Rozdziały z monografii [10]
Drat-Ruszczak Krystyna: The meaning of self-silencing in polish women, w: Silencing the self across cultures. Depression and gender in the social world. / Jack Dana C., Ali Alisha (red.), 2010, Oxford University Press, ss. 203-225
Artykuły z czasopism [7]
Drat-Ruszczak Krystyna, Bazińska Róża, Niemyjska Aleksandra: The mystery of communion in narcissism: The success-as-a-flaw effect, w: Polish Psychological Bulletin, vol. 45, nr 4, 2014, ss. 453-463, DOI:10.2478/ppb-2014-0055
Cytuj
szczegóły
documents.png
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.