Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Krystyna Drat-Ruszczak

Krystyna Drat-Ruszczak, dr hab.

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Doktor habilitowany, profesor SWPS na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Kierownik Katedry Zastosowań Psychologii i Zakładu Psychologii Klinicznej.

Interesuje się psychopatologią Ja, wpływem zmian społecznych na współczesne zaburzenia osobowości, diagnozą psychologiczną i psychoterapią, znaczeniem metafory i bajek. Jej prace dotyczą pojęć psychoanalizy, mechanizmów schizofrenii, zniekształceń obrazu siebie w narcyzmie i psychospołecznych determinant uciszania się kobiet. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów w Szpitalu we Fromborku i "Srebrzysko" w Gdańsku.

Jest członkiem EAPP i PolskiegoTowarzystwa Psychologii Społecznej.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000133/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page