Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Profesor Zwyczajny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:

Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:2

http://www.anglistyka.swps.pl/site/lucyna_aleksandrowiczpedich​


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): literaturoznawstwo / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 1.5 literaturoznawstwo : 75 %; 1.6 nauki o kulturze i religii : 25 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.