Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Profesor
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:http://www.anglistyka.swps.pl/site/lucyna_aleksandrowiczpedich​


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): literaturoznawstwo / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 1.5 literaturoznawstwo : 75 %; 1.6 nauki o kulturze i religii : 25 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?