Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
prof. dr hab. Dorota Ilczuk
Profesor
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:



Profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doktor habilitowany zarządzania w zakresie nauk humanistycznych, założycielka i prezes Fundacji Pro Cultura. W latach 2001-2007 Prezydent CIRCLE – europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze. Członkini Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. Od 2003 roku należy do Rady Artystycznej Polskiej Unii Teatrów. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak ERICArts, ACEI, ISTR. Brała aktywny udział w ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest kierownikiem licznych programów badawczych. Autorka i współautorka publikacji książkowych i ponad stu ekspertyz i artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora nonprofit.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): kulturoznawstwo / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 1.6 nauki o kulturze i religii : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?