Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doktor habilitowany zarządzania w zakresie nauk humanistycznych, założycielka i prezes Fundacji Pro Cultura. W latach 2001-2007 Prezydent CIRCLE – europejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją w kulturze. Członkini Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. Od 2003 roku należy do Rady Artystycznej Polskiej Unii Teatrów. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami i towarzystwami naukowymi, takimi jak ERICArts, ACEI, ISTR. Brała aktywny udział w ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest kierownikiem licznych programów badawczych. Autorka i współautorka publikacji książkowych i ponad stu ekspertyz i artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora nonprofit.

Research area

Main science area, domain, discipline:
cultural studies / (humanities) / (humanities)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0001-6921-9033https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6921-9033http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6921-9033%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6921-9033

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00000143/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page